Sterkt intermediær til litt kalkrik grøftet jordvannsmyr

map VM01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new