Kalkfattig til svakt intermediær grøftet jordvannsmyr

map VM01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new