Kalkfattig til litt kalkrik semi-naturlig våteng

map VK02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new