Sterkt intermediær til litt kalkrik semi-naturlig våteng

map VK02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new