Kalkfattig til svakt intermediær semi-naturlig våteng

map VK02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new