Ikke-kalkrik våtmarksskogsmark med treslagsskifte eller tilplanting

map VI01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new