Ikke-kalkrik grøftet våtmarksskogsmark

map VI01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new