Grøftet våtmarks-kalkskogsmark

map VI01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new