Ikke-kalkrik grøftet våtmarksskogsmark

map VI01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new