Ny naturgitt torvmark med innsjø- eller elvevannstilførsel

map VG01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new