Ny naturgitt torvmark med jordvannstilførsel eller kildepreg

map VG01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new