Ny naturgitt torvmark med jordvannstilførsel eller kildepreg

map VG01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new