Intermediær til litt rik innsjø-strandsumpskogsmark

map VF02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new