Intermediær til litt rik innsjø-strandsumpskogsmark

map VF02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new