Kalkfattig til litt rik oppfrysingsvåtmark

map VE01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new