Temmelig til ekstremt kalkrik oppfrysingsvåtmark

map VE01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new