Kalkfattig til litt rik oppfrysingsvåtmark

map VE01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new