Sterkt kalkrikt sent våtsnøleie og kilde-utgaver av snøleie

map VC04-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new