Sterkt kalkrikt våtsnøleie og kildepåvirket snøleie

map VC04-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new