Sterkt kalkrikt ekstremt, kildepåvirket snøleie

map VC04-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new