Kalkfattig til litt rikt ekstremt, kildepåvirket snøleie

map VC04-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new