Kalkfattig til litt rikt seint kildesnøleie

map VC04-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new