Sterkt kalkrikt seint våtsnøleie eller kildepåvirket snøleie

map VC04-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new