Sterkt kalkrikt våtsnøleie og kildepåvirket snøleie

map VC04-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new