Sterkt intermediær til litt kalkrik grunnkilde

map VC03-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new