Litt kalkfattig til svakt intermediær svak eller ustabil grunnkilde

map VC03-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new