Litt kalkfattig til litt kalkrik torvmarkskilde

map VC02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new