Temmelig til ekstremt kalkrik torvmarkskilde

map VC02-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new