Sterkt intermediær til litt kalkrik torvmarkskilde

map VC02-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new