Litt kalkfattig til svakt intermediær svak eller ustabil torvmarkskilde

map VC02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new