Klart kalkrik myr- og sumpskogsmark

map VB01-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new