Svært kalkfattig til litt kalkrik myr- og sumpskogsmark

map VB01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new