Sterkt intermediær til litt kalkrik myr- og sumpskogsmark

map VB01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new