Svært kalkfattig til svakt intermediær myr- og sumpskogsmark

map VB01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new