Klart kalkrik kildesumpskogsmark, myr- og sumpskogsmark

map VB01-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new