Sterkt intermediær til litt kalkrik kildesumpskogsmark, myr- og sumpskogsmark

map VB01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new