Litt kalkfattig til svakt intermediær kildesumpskogsmark, myr- og sumpskogsmark

map VB01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new