Svært til temmelig kalkfattig myr- og sumpskogsmark

map VB01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new