Svært kalkfattig til litt kalkrik mykmatte til øvre tuenivå

map VA01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new