Sterkt intermediær til litt kalkrikt mattenivå i myrkant til tuenivå

map VA01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new