Svært kalkfattig til svakt intermediær mykmatte til øvre tuenivå

map VA01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new