Sterkt intermediær til litt kalkrikt tuenivå i myrkant

map VA01-M005-15

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new