Sterkt intermediær til litt kalkrikt mattenivå i myrkant

map VA01-M005-14

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new