Litt kalkfattig til svakt intermediært tuenivå i myrkant

map VA01-M005-13

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new