Litt kalkfattig til svakt intermediært mattenivå i myrkant

map VA01-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new