Temmelig til svært kalkfattig tuenivå i myrkant

map VA01-M005-11

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new