Temmelig til svært kalkfattig mattenivå i myrkant

map VA01-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new