Temmelig til ekstremt kalkrikt nedre tuenivå i myrkant

map VA01-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new