Sterkt intermediær til litt kalkrikt nedre tuenivå

map VA01-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new