Sterkt intermediær til litt kalkrik mykmatte til øvre fastmatte

map VA01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new